DE MENS   Aan de basis van elk project staan de opdrachtgevers met hun wensen, levenswijze en budget. Wij proberen hun ideeŽn via onze crea-tiviteit, ervaring en visie om te zetten in een uniek vorm gegeven en goed functioner-ende woning. Een goeie communicatie en verstandhouding met de bouwheer is daarvoor essentieel.
DE PLEK   Bepalend is ook de relatie tot de omgeving waarin het gebouw terechtkomt: uitzichten, oriŽntatie, lichtinvalÖ
TIJDLOSE VORMGEVING   Een goed ontwerp is tijdloos: staat los van alle kortstondige trends en modes, maar is origineel en blijvend.
FUNCTIONALITEIT   Ook belangrijk is een functionele planopbouw: prak-tische elementen zoals een goeie circulatie, voldoende opbergruimte, gebruiksgemakÖ
RUIMTELIJKHEID   Elke woning wordt ontworpen met veel aandacht voor ruimte, licht en een zo groot mogelijk contact met buiten.
VERNIEUWEND   De normen waaraan gebouwen moeten voldoen, worden steeds strenger. Woningen worden daardoor meer en meer hoogtechnolo-gisch. Als architectenbureau is het onontbeerlijk om bij te blijven met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technieken en materialen. Er worden daarom regelmatig opleidingen gevolgd.
DUURZAAMHEID   Omwille van ecologische, economische en sociale redenen moeten we rationeel omspringen met onze leefomgeving en natuurlijke bronnen. Daarom specialiseerde L8 zich in energiezuinige woningen en passiefbouw. We proberen de bouwheer te sensibiliseren te kiezen voor natuur- en mensvriendelijke en energiezuinige oplossingen en materialen. Dit binnen het vooropgestelde budget.
KENNIS EN ERVARING   Onze medewerkers hebben elk hun eigen speciali-saties en verrijken zo het architectenbureau. Vaak wordt voor grotere projecten ook beroep gedaan op externe consultants en studie-bureaus.
TOTAALAANPAK   De beste resultaten bekom je als je de architectuur van een gebouw, de inrichting ervan en de aanleg van de buitenomgeving als 1 geheel kunt bekijken en ontwerpen. Daarom leggen wij ons ook toe op interieur- en tuinarchitectuur. Indien je dat wil, kunnen we je project dus in zijn geheel aanpakken. Maar uiteraard kun je bij ons ook terecht voor 1 of meerdere deelaspecten.
website by ln